Coalfish fishing on the coastal shelf

EN DE CZ NO